Friday, April 12th, 2024

Școli pentru un viitor verde

Concursul national Scoli pentru un viitor verde, demarat in 2010 – este cel mai mare concurs de educatie ecologica intre scoli din Romania, cu peste 40.000 de elevi participanti si 7100 cadre didactice.

Activitățile desfășurate în cadrul Concursului național ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE® (ediția I, 2010) vizează una sau mai multe dintre următoarele 10 teme generale:

1. Energia (resursele de energie și consumul, energia „verde”, surse alternative de energie)
2. Apa (resurse, consumul inteligent de apă, soluții și acțiuni de economisire);
3. Deșeurile (colectare selectivă, acțiuni de valorificare, refolosire, reciclare, reducerea producerii de deșeuri);
4. Transportul (mersul cu bicicleta, mersul pe jos, acțiuni de reducere a poluării datorate traficului);
5. Zgomotul (folosirea căștilor, interzicerea/limitarea claxonării, verificarea nivelului de intensitate sonoră cu instrumente specifice etc.);
6. Natura și biodiversitatea. Schimbările climatice;
7. Soluții pentru o viață sănătoasă și creșterea calității vieții;
8. Evenimente verzi (activități legate de: Ziua Pământului, Ziua Dunării, Ziua Păsărilor, Ziua Mondială a Curățeniei etc.)
9. Amenajarea spațiului din curtea școlii/a grădiniței (vopsirea gardului, strângerea gunoiului, săparea grădinii, semănarea gazonului, plantarea de arbori și flori, confecționarea de mobilier de grădină, întreținerea spațiilor etc.).
10. Colectarea selectivă numai a următoarelor categorii de deșeuri: hârtie și carton, PETuri* și deșeuri de aluminiu de tip doză.

La finele perioadei (sfârșitul lunii mai sau oricând pe durata desfășurării programului), acestea pot fi livrate centrelor specializate pentru colectare.

Banii obținuți vor rămâne la dispoziția unității de învățământ și pot fi utilizați în scopuri educative sau recreative.

Școli pentru un viitor verde

Școli pentru un viitor verde

Comentarii