Monday, May 16th, 2022

Informații proiect POCU/904/6/25,cod 146587 -Profesionalizarea carierei didactice -PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83      

Hotarârea Cons.de Administrație nr. 16 privind testarea elevilor la domiciliu

Hot. Cons de Admin pt aprobare testare elevi la domiciliu

SITUAȚIA ANGAJAȚILOR VACCINAȚI LA DATA DE 12 NOIEMBRIE 2021

SIT VACCINATI 12.11.2021

Anunț anagajare muncitor necalificat bucătărie

Anunt angajare muncitor necalificat bucatarie

Anunt angajare muncitor calificat bucatarie

Anunt angajare muncitor calificat bucatarie

Persoane vaccinate anti COVID 19 din cadrul unității

Total persoane vaccinate anti COVID 19 LTVEST

Calitatea învăţământului

Calitatea invatamantului

Grafic asistenţa la ore

Grafic asistenta la ore

Grafic monitorizare şi control

Grafic monitorizare si control

Grafic/ Tematica Consiliului profesoral

Grafic – tematica consiliul profesoral

Pagina următoare »